ZONNEPANELEN Aicoin werkt ook met zonnepanelen. Milieuvriendelijke technieken als airconditioning en warmtepomp techniek sluiten perfect aan bij de zonnepanelen. Als u de benodigde stroom opwerkt met zonnepanelen, bent u CO2 neutraal uw huis aan het verwarmen (0% emissie).

Aircoin werkt met gerenommeerde merken en producten zoals LG zonnepanelen en Mastervolt omvormers. Deze producten staan voor kwaliteit en geeft ook garantie dat deze producten ook nog te leveren zijn op lange termijn.

Voordelen van zonnepanelen


Meest veelbelovende energiebron
Dat zonne-energie zo veelbelovend is, komt doordat de prijs van de systemen al jaren gestaag afneemt. Regelmatig worden er ontdekkingen gedaan die, ofwel het rendement verhogen, ofwel de productieprijs laten dalen. Er is ook een direct verband met de hoeveelheid zonne-systemen die wereldwijd verkocht worden en de prijsdaling. Bij elke verdubbeling van de verkoop in de wereld zakt de prijs met 20%. En het gaat heel hard. De afgelopen paar jaar is de markt met 50% per jaar gegroeid! De verwachting is dat de prijs van zonne-elektriciteit al in 2015 gelijk is aan de prijs die consumenten voor hun elektriciteit betalen.


Energiebesparing
Als je als consument of bedrijf al je mogelijkheden voor energiebesparing en consuminderen hebt bereikt, dan is de volgende stap om groene energieproducent te worden. Met een zonne-energiesysteem is het mogelijk om je totale elektriciteitsgebruik zelf op te wekken. Zonnepanelen zijn dan ook een belangrijke stap naar de energie-neutrale woningen van de toekomst.


Klimaatverandering en CO2 reductie
Hoe we de cijfers nu ook draaien of keren, het CO2 gehalte in de atmosfeer is door menselijk toedoen naar buitensporige proporties gestegen. Door kennisinstituten en onderzoeksinstellingen wordt unaniem aangegeven dat we niet meer kunnen wachten op de beste of de goedkoopste oplossing voor het CO2 overschot. Alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben moeten optimaal worden ingezet om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken.


Onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen
Onze energiebehoefte wordt voor het grootste gedeelte gedekt door olie, gas en kolen. De fossiele brandstof winning en het transport zijn de bron van veel menselijk leed, oorlogen en vervuiling. Ook de beschikbaarheid van olie uit onstabiele regio’s is onzeker en al vele jaren wordt gespeculeerd wanneer de olie op zal zijn (Oil-Peak). Voldoende reden om over te schakelen op andere duurzame en lokale energiebronnen.


Bijdragen aan een duurzame toekomst
Het is duidelijk dat wij op deze schaal niet door kunnen gaan met de vervuiling en uitputting van onze leefomgeving. De overgang naar een duurzame energievoorziening is slechts een van de eerste stappen die gezet zal moeten worden. Met het aanschaffen van zonnepanelen ben je zelf in staat een positieve bijdrage te leveren.


Financieel
Zonnepanelen zijn een zeer goede investering. Naast de vele lokale en nationale subsidies zijn zonnepanelen een directe manier om op uw energie rekening te besparen. Zelfs zonder subsidies is het al aantrekkelijk om te investeren in uw eigen zonne-centrale. In de sectie “kosten” behandelen we een paar reken voorbeelden. Het is vandaag al mogelijk om uw stroomprijs voor de komende 20 jaar vast te zetten op een lagere kWh prijs dan u nu aan het energiebedrijf betaald!


Uw eigen energie opwekken is geweldig!
Op het moment dat u zonnepanelen in gebruik neemt gaat er een bewustzijn op dat de energie die wij gebruiken niet zo maar vanzelf is. Om dan zelf deze energie op te wekken is een geweldig gevoel. Voor het eerst uw meter terug zien draaien doet uw ogen en mond openen; en die van buren, familie en vrienden helemaal. U bent baas van uw eigen elektriciteitsvoorziening. Hiermee maakt u zich een stuk minder afhankelijk van de grote monopolistische energie maatschappijen.
Daarnaast wordt u vanzelf meer energie bewust en zuiniger met energie als u uw eigen zonnepanelen op uw dak heeft!


(bron: http://www.zonenco.nl/)


Filmpje over LG Zonnepanelen: